Privacy Policy Alles is liefde


Privacybeleid van Relatiebureau Alles is Liefde

 

Alles is liefde BVBA bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt via het contactformulier en/of het database formulier op de website.
Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. De gegevens worden enkel gebruikt voor het bezorgen van digitale mailings met info over Alles is liefde, met aanbiedingen en voor uitnodigingen voor events die voor jou interessant kunnen zijn. Deze gegevens kunnen, enkel in het teken van de matchmaking en/of coaching, gedeeld worden met officiële partners en medewerkers van het bureau.

Jullie gegevens worden gebruikt voor de coaching en/of matchmaking trajecten. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard voor de boekhouding of verwijderd nadat je ons via mail dit vraagt.

Jouw rechten

 

1.   Recht op inzage
Het recht van inzage geeft jou het recht om bij ons op te vragen wat voor gegevens wij van jou verwerken, waarom we jouw gegevens verzamelen, wat voor soort van gegevens wij verzamelen, aan wie we dit doorgeven, hoe lang we de gegevens bewaren, welke privacyrechten je hebt en hoe je een klacht kan indienen en waar.

2.   Recht op rechtzetting
Je mag te allen tijde de gegevens die je ons overmaakte aanpassen of verbeteren.

3.   Recht om vergeten te worden
Je hebt altijd het recht om volledig uit onze database te worden gewist.

4.   Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer je vindt dat je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5.   Recht om toestemming in te trekken
Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens.

6.   Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken

7.   Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Hoe maak ik gebruik van mijn rechten ?

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten kun je het beste een schriftelijk verzoek bij ons indienen, dus per post of e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand reageren op dat verzoek. Belangrijk is hierbij dat we er zeker van moeten zijn dat jij wel de persoon bent aan wie we gegevens mogen verstrekken en daarom voeren wij een identiteitscontrole uit.

Beveiliging

Wij beschermen jouw gegevens. Dit doen wij door zowel technische als organisatorische maatregelen te treffen. Onze IT-omgeving is te allen tijde actueel en onze mensen werken aan een continu aan verbetering van de beveiliging.

Vragen, contacten en klachten

Met deze privacystatement proberen wij zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Het kan echte voorkomen dat er toch nog vragen of opmerkingen zijn. In dat geval kan je contact met ons opnemen op jouw manier.

Via e-mail : inekevanallesisliefde@gmail.com

Wij zorgen goed voor jouw persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat je een klacht wilt indien over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze klacht kun je indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookie beleid

Bij een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van de computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers. De mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser kan het gebruik van cookies verhinderen of u een waarschuwing tonen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Meer informatie hierover vindt u in de help-functie van uw internetbrowser.

Verklaring GDPR naleving

Alles is liefde BVBA verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Vanaf 25 mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.

Laatste aangepast op 13/02/2023